Kumpulan 80+ Contoh Soal Jaringan Pada Tumbuhan IPA Kelas XI Terbaru

anantakendek.com | Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal jaringan pada tumbuhan dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran IPA kelas XI revisi terbaru. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi contoh soal jaringan pada tumbuhan dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran IPA.

Kumpulan 80+ Contoh Soal Jaringan Pada Tumbuhan IPA Kelas XI Terbaru

Gambar: freepik.com

1. Komponen pada jaringan xilem yang bertugas dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya adalah ....
A. Unsur trakeal
B. Sel pengiring
C. Serabut xilem
D. Parenkim xilem
E. Unsur tapis

2. Jaringan berikut terdapat pada tumbuhan, kecuali....
A. jaringan parenkim
B. jaringan ikat
C. jaringan meristem
D. jaringan klorenkim
E. jaringan xilem

3. Kolenkim lakuna merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan-penebalan pada ....
A. Bagian ujung
B. Permukaan sel
C. Bagian sudut
D. Dinding sel tangensial
E. Permukaan ruang antar sel

4. Jaringan [...] berperan untuk menghantar air dan ion-ion, sedangkan jaringan [...] untuk mengantarkan zat makanan.
A. xilem-floem
B. xilem-kambium
C. floem-xilem
D. cambium-folem 
E. xilem-trakeid

5. Berikut ini yang merupakan perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah ....
A. Rizoma
B. Stek
C. Kultur jaringan
D. Cangkog
E. Merunduk

6. Tipe jaringan yang aktif membelah disebut....
A. jaingan meristem
B. jaringan parenkim
C. jaringan xilem
D. jaringan epidermis
E. jaringan slerenkim

7. Tumbuhan dapat tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas jaringan ....
A. meristem
B. epidermis
C. xilem
D. floem
E. parenkim

8. Jaringan tumbuhan yang sebagian besar komponen utamanya bukan berupa bahan hidup(protoplasma) adalah....
A. jaringan pengangkut
B. jaringan epidermis
C. sklerenkim
D. jaringan kolenkim
E. jaringan parenkim

9. Jaringan meristem adalah ....
A. sel-sel muda yang aktif membelah
B. jaringan muda yang sudah terdiferensiasi
C. jaringan muda yang belum terdiferensiasi
D. jaringan tua yang telah terdiferensiasi
E. sekumpulan sel yang fungsi dan bentuknya sama

10. Rambut akar umumnya ditemukan pada zona....
A. semua benar
B. pematangan
C. meristem apikal
D. perpanjangan
E. pembelahan sel

11. Bagian akar yang mengatur pembentukan cabang akar adalah ....
A. Verisikel
B. Empulur
C. Endodermis
D. Epidermis
E. Korteks

12. Berikut merupakan letak dari jaringan meristem ....
A. akar dan batang
B. akar dan daun
C. ujung akar dan ujung batang
D. daun dan xilem 
E. xilem dan floem

13. Menurut fungsinya, jaringan permanen digolongkan sebagai berikut, kecuali ....
A. parenkim
B. epidermis
C. promeristem
D. pengangkut
E. penyokong

14. Jelaskan mengapa jaringan yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang bersifat embryonal....
A. tempat terjadinya fotosintesis
B. tempat menyimpan cadangan makanan
C. tempat terjadinya pertumbuhan primer berupa pemanjangan akar dan batang
D. tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida
E. tempat keluarnya bakal buah 

15. Tipe ikatan pembuluh yang terbentuk apabila xilem dan floem berdampingan dan terdapat kambium di antaranya adalah ....
A. Kolateral tertutup
B. Kolateral terbuka
C. Bikolateral
D. Radial
E. Amfikibral

16. Kambium Vaskuler terletak di antara....
A. akar dan batang
B. stomata dan batang
C. daun dan batang
D. akar dan daun
E. xilem dan floem

17. Serabut floem berbentuk pajang dengan ujung saling berimpit berfungsi sebagai ....
A. Penguat floem
B. Tempat cadangan makanan
C. Tempat hasil fotosintesis
D. Pengiring pembuluh tapis
E. Pelindung

18. Berikut ini adalah ciri-ciri jaringan pada tumbuhan. Sel memiliki vakuola yang sangat kecil Susunan sel sangat rapat Memiliki ruang antarsel Inti sel berukuran besar Sel mengandung sedikit protoplasma Ciri-ciri jaringan meristem ditunjukan oleh nomor....
A. 3, 4, dan 5
B. 1, 2, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 1, 2, dan 4
E. 2, 4, dan 5 

19. Fungsi utama jaringan angkut floem adalah ....
A. Penyimpanan sementara hasil fotosintesis
B. Memperkuat jaringan angkut
C. Mengangkut hasil fotosintensi dari akar ke daun
D. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh
E. Sebagai tempat cadangan makanan

20. Bagian yang berperan dalam pertumbuhan dan diferensiasi ujung batang, ujung lateral dan ujung akar adalah....
A. meristem lateral
B. meristem interkalar
C. promeristem
D. meristem sekunder
E. meristem apical

21. Tumbuhan monokotil memiliki tipe berkas pengangkut ...
A. Bikolateral
B. Kolateral terbuka
C. Kolateral tertutup
D. Kolateral kosentris
E. Radial

22. Fotosintesis pada tumbuhan paling banyak berlangsung pada jaringan ....
A. Jaringan parenkim
B. Sel penjaga stomata
C. Jaringan bunga karang
D. Jaringan tiang
E. Jaringan klorenkim

23. Lapisan di sebelah dalam endodermis yang terdapat berkas pengangkut serta jaringan lainnya adalah ....
A. Silinder pusat
B. Korteks
C. Jaringan angkut
D. Xilem
E. Jaringan penyokong

24. Jaringan penguat yang ditemukan pada tempurung kelapa ialah ....
A. Jaringan sklerenkim
B. Jaringan sklereid
C. Jaringan kolenkim
D. Jaringan klorenkim
E. Jaringan parenkim

25. Pada akar tanaman dikotil, titik-titik kaspari terdapat pada ....
A. Endodermis
B. Verisikel
C. Xilem
D. Empulur
E. Floeterm

26. Yang bukan fungsi kaliptra pada meristem apikal akar ialah ....
A. Melindungi jaringan meristem
B. Menentukan arah pertumbuhan akar
C. Menyebabkan gerak hidrotropisme positif pada akar
D. Memberi nutrisi kepada sel-sel meristem akar
E. Mengandung amilum yang menyebabkan gerakan geotropisme positif

27. Lapisan titik tumbuh bagian dalam yang terdiri dari sel-sel yang membelah ke segala arah dan berdifferensiasi disebut ....
A. Dermatogen
B. Periblem
C. Plerom
D. Korpus
E. Tunika

28. Yang benar mengenai pertumbuhan primer ialah ....
A. Terjadi pada apikal batang dan akar
B. Terjadi pertambahan volume sel
C. Menyebabkan diameter batang bertambah
D. Arah pertumbuhan akar dan batang berlawanan
E. Berperan membentuk jaringan lain melalui differensiasi

29. Tipe sel yang terbetuk akibat pengembangan sekunder dinding sel yang diikuti dengan hilangnya sitoplasma saat dewasa adalah ....
A. Trakea dan trakeid
B. Serabut
C. Parenkim
D. Endodermis
E. Kolenkim

30. Jaringan epidermis akar mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi ....
A. Mengokohkan tegaknya tubuh tumbuhan
B. Melindungi jaringan yang ada di bawahnya
C. Mencari sumber air
D. Mengikat nitrogen
E. Menyerap air dan hara mineral

31. Jaringan parenkim pada daun yang terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah adalah ....
A. Jaringan palisade
B. Mesofil
C. Stomata
D. Sekertoris
E. Felogen

32. Jaringan parenkim yang berfungsi mengatur jumlah air yang masuk ialah....
A. Jaringan korteks
B. Jaringan endodermis
C. Jaringan empulur
D. Jaringan perisikel
E. Jaringan felogen

33. Bagian yang mengatur masuknya air dari luar tubuh tumbuhan ke dalam akar adalah ....
A. Rambut akar
B. Xilem
C. Epidermis
D. Korteks
E. Stele

34. Daging buah yang kita makan pada buah Mangga merupakan jaringan....
A. Jaringan korteks
B. Jaringan epidermis
C. Jaringan endodermis
D. Jaringan kolenkim
E. Jaringan palisade

35. Anakan atau tumbuhan muda yang dihasilkan pada kultur jaringan disebut ....
A. Kotiledon
B. Eksplan
C. Globural
D. In vitro
E. Plantlet

36. Lapisan epidermis atas daun tampak lebih hijau dibanding lapisan epidermis bawah. hal ini dikarenakan....
A. Lapisan epidermis atas banyak mengandung kloroplas
B. Lapisan epidermis atas memiliki kutikula
C. Lapisan epidermis bawah tidak terkena cahaya
D. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan spons
E. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan palisade

37. Apabila kita mengamati organ tumbuhan, jaringan yang dijumai hampir pada semua bagian tumbuhan adalah ....
A. sklerenkim
B. epidermis
C. xilem
D. floem
E. parenkim

38. Berikut yang benar tentang pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil ialah, kecuali....
A. Ke arah luar membentuk xilem sekunder, ke arah dalam membentuk floem sekunder
B. Ke arah dalam membentuk xilem sekunder, ke arah luar membentuk floem sekunder
C. Disebabkan oleh jaringan kambium vaskular
D. Menyebabkan pertambahan diameter batang
E. Terjadi pada akar dan batang

39. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ....
A. Meristem apikal dan meristem interkalar
B. Meristem interkalar dan meristem lateral
C. Meristem lateral dan meristem primer
D. Meristem primer dan meristem sekunder
E. Meristem sekunder dan meristem apikal

40. Seorang siswa SMA mengamati irisan akar bawang merah di bawah mikroskop. Untuk memahami bentuk-bentuk yang teramati pada sediaan itu, ia perlu mempelajari ....
A. fsiologi
B. sitologi
C. histologi
D. morfologi
E. embriologi

41. Unsur daun steril yang secara kolektif menyusun mahkota bunga adalah ....
A. Corolla
B. Petal
C. Sepal
D.Calyx
E. Daun kelopak

42. Akar cabang pada tumbuhan dikotil muda tumbuh dari daerah ....
A. perisikel
B. endodermis
C. sel-sel meristematik protodermis
D. kambium vaskuler
E. korteks akar

43. Jaringan pelindung yang lebih kuat dari epidermis sebagai pengganti epidermis pada tumbuhan dewasa yang berumur panjang dibentuk oleh ....
A. Jaringan gabus
B. Kambium gabus
C. Trikoma
D. Epidermis ganda
E. Sel kipas

44. Untuk mempertahankan kehidupannya tumbuhan harus memindahkan zat dari akar sampai ke daun dan dari daun sampai ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk mengangkut air dari akar sampai ke daun memerlukan jaringan ....
A. kolenkim
B. epidermis
C. xilem
D. floem
E. parenkim

45. Berikut yang bukan fungsi dari jaringan parenkim adalah ....
A. Tempat penyimpanan udara
B. Tempat penyimpanan cadangan makanan
C. Tempat fotosintesis
D. Tempat pentimpanan air
E. Sebagai pelindung jaringan di dalamnya

46. Jaringan bunga karang berfungsi untuk ....
A. melindungi bagian daun yang lain
B. menyimpan air untuk fotosintesis
C. menampung CO₂ untuk fotosintesis
D. tempat berlangsung pertukaran gas
E. menampung O₂ untuk pernapasan

47. Tumbuhan yang masih muda walaupun belum berkayu tetapi dapat tumbuh tegak. Jaringan yang memberikan kekuatan pada tumbuhan yang masih muda adalah ....
A. parenkim
B. sklerenkim
C. kolenkim
D. epidermis
E. xilem dan floem 

48. Berdasarkan kemampuan membelahnya, jaringan tumbuhan dapat dibedakan menjadi ....
A. Jaringan meristem dan jaringan dewasa
B. Jaringan meristem dan jaringan dasar
C. Jaringan epitel dan jaringan ikat
D. Jaringan meristem dan parenkim
E. Jaringan penyokong dan pelindung

49. Jaringan dasar atau jaringan parenkim pada tumbuhan bisa kita temukan pada ....
A. hanya pada batang
B. hanya pada daun 
C. hanya pada akar
D. pada batang dan daun
E. semua bagian tumbuhan

50. Jaringan meristem yang terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar disebut ....
A. Meristem interskalar
B. Meristem apikal
C. Meristem lateral
D. Meristem primer
E. Meristem sekunder

51. Bagian dari jaringan floem berupa sel hidup yang memiliki noktah dan berisi tepung, damar, atau kristal adalah ....
A. Buluh tapis
B. Sel pengiring
C. Serabut floem
D. Parenkim floem
E. Pori-pori

52. Jaringan meristem yang sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami differensiasi adalah ....
A. Meristem interskalar
B. Meristem apikal
C. Meristem lateral
D. Meristem primer
E. Meristem sekunder

53. Diantara sel-sel di bawah ini yang mengalami penebalan sehingga tidak mampu dilewati air adalah sel ....
A. eksodermis
B. epidermis
C. perisikel
D. endodermis
E. kambium

54. Jaringan yang tersusun atas sel-sel berbentuk poligonal atau pipih memanjang dan berfungsi sebagai jaringan pelindung adalah ....
A. Jaringan epidermis
B. Jaringan parenkim
C. Jaringan penyokong
D. Jaringan sklerenkim
E. Jaringan endodermis

55. Berikut ini merupakan keuntungan penggunaan kultur jaringan, kecuali....
A. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat
B. Tidak membutuhkan ruang yang luas
C. Bebas menentukan bagian tumbuhan yang akan dikultur
D. Dihasilkan bibit unggul yang beragam
E. Dihasilkan banyak tanaman baru dari satu jenis tanaman

56. Bagian epidermis yang termodifikasi dengan mempunyai bentuk menonjol di antara sel-sel epidermis yang lain disebut ....
A. Lentisel
B. Feloderm
C. Trikoma
D. Stomata
E. Kutikula

57. Tipe bunga dapat ditentukan berdasarkan keberadaan kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Tipe bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik disebut ....
A. Bunga sempurna
B. Bunga lengkap
C. Bunga jantan
D. Bunga betina
E. Bunga telanjang

58. Jaringan tumbuhan yang tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri dan sudah mengalami penebalan dinding sesuai fungsinya adalah ....
A. Jaringan endodermis
B. Jaringan pelindung
C. Jaringan meristem
D. Jaringan dasar
E. Jaringan dewasa

59. Dengan adanya lingkaran tahun pada suatu tanaman, kita dapat mengetahui ....
A. besar pohon
B. tinggi pohon
C. umur pohon
D. banyaknya hujan di tempat tumbuh
E. lamanya musim kemarau dan hujan

60. Lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan dan dibatasi oleh sel khusus atau sel penutup adalah ....
A. Trikoma
B. Stomata
C. Kutikula
D. Floem
E. Xylem

61. Jaringan spons pada daun tumbuhan monokotil berfungsi untuk ....
A. tempat pertukaran gas
B. tempat terjadinya penguapan
C. tempat terjadinya fotosintesis
D. melindungi bagian daun yang lain
E. menampung oksigen untuk fotosintesis

62. Epidermis ganda yang terdapat pada akar anggrek disebut ....
A. Litokis
B. Sistolit
C. Velamen
D. Kutikula
E. Stomata

63. Apabila kita mengamati organ tumbuhan, jaringan yang dijumpai hampir pada semua bagian tumbuhan adalah....
A. skelernkim
B. epidermis
C. xylem
D. floem
E. parenkim

64. Berikut ini yang merupakan derivat epidermis adalah ....
A. Stomata, trikoma, dan sel gabus
B. Stomata, kutikula, dan serat
C. Kolenkim, sklereid, dan jaringan gabus
D. Jaringan gabus, sel kipas, dan serabut
E. Sel kipas, sklereid, dan korteks

65. Jaringan tumbuhan yang tidak mempunyai aktiviatas untuk memperbanyak diri dan sudah mengalami penebalan dinding sesuai fungsinya adalah....
A. jaringan endodermis
B. jaringan pelindung
C. jaringan meristem
D. jaringan dasar
E. jaringan dewasa

66. Jaringan kulit gabus terdiri dari tiga bagian, yaitu ....
A. Felogen, periderm, dan sel gabus
B. Sel gabus, felem, dan periderm
C. Periderm, felogen, dan korteks
D. Felem, feloderm, dan periderm
E. Felogen, felem, dan feloderm

67. Fungsi utama dari jaringan epidermis ....
A. sebagai alat perasa
B. sebagai alat pengangkut
C. sebagai alat pelindung
D. sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan
E. sebagai media pertumbuhan akar

68. Jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara atau transit hasil fotosintesis adalah ....
A. Palisade parenkim
B. Spons parenkim
C. Epidermis
D. Kutikula
E. Floem

69. Berdasarkan asal usulnya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu ....
A. meristem apikal dan meristem interkalar
B. meristem interkalar dan meristem lateral
C. meristem lateral dan meristem primer
D. meristem primer dan meristem sejunder
E. meristem sekunder dan meristem apikal

70. Fungsi utama dari jaringan epidermis adalah ...
A. Sebagai alat perasa
B. Sebagai alat pengangkut
C. Sebagai alat pelindung
D. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan
E. Sebagai media pertumbuhan akar

71. Tipe bunga dapat ditentukan berdasarkan keberadaan kelopak, mahkota,benang sari, dan putik. Tipe bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik disebut....
A. bunga sempurna
B. bunga lengkap
C. bunga jantan
D. bunga betina
E. bunga tidak sempurna

72. Sel-sel penyusun jaringan sklerenkim yang berbentuk bulat pendek dan mengandung zat lignin pada dinding selnya sehingga bersifat kaku dan keras disebut ....
A. Fiber
B. Sklereid
C. Mesofil
D. Trikoma
E. Sel gabus

73. Berikut ini merupakan keuntungan penggunaan kultur jaringan, kecuali....
A. waktu yang dibutuhkan relatif singkat
B. tidak membutuhkan ruang yang luas
C. bebas menentukan bagian tumbuhan yang akan dikultur
D. dihasilkan bibit unggul yang beragam
E. dihasilkan banyak tanaman baru dari satu jenis tanaman

74. Menurut teori histogen, titik tumbuh pada lapisan luar pembentuk epidermis disebut ....
A. Lapisan periblem
B. Lapisan tepi
C. lapisan dalam
D. Lapisan dermatogen
E. Lapisan plerom

75. Sifat totipotensi pada tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman dengan cara ....
A. Setek
B. Cangkok
C. Kultur jaringan
D. Hidroponik
E. Aeroponik

76. Menurut teori tunika korpus, titik tumbuh batang terdiri dari dua lapisan, yaitu ....
A. Lapisan tepi dan lapisan dalam
B. Lapisan luar dan lapisan dalam
C. Lapisan tengah dan lapisan luar
D. Lapisan dermatogen dan periblem
E. Dermatogen dan tunika

77. Struktur batang di bangun oleh 4 lapisan, lapisan paling dalam adalah ....
A. Ektodermis
B. Stele
C. Korteks
D. Epidermes
E. Endodermis

78. Jaringan kolenkim yang mengalami penebalan-penebalan pada dinding sel yang tangensial disebut ....
A. Kolenkim silinder
B. Kolenkim tangen
C. Kolenkim sudut
D. Kolenkim papan
E. Kolenkim lakuna

79. Bagian dari jaringan angkut xilem yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan adalah ....
A. Serabut xilem
B. Parenkim xilem
C. Unusr trakeal
D. Sel trakea
E. Sel trakeid

80. Derivat epidermis yang dapat dijumpai pada epidermis atas daun tumbuhan suku atau famili Gramineae atau Cypereceae dan terdiri dari beberapa sel berdinding tipis dengan ukuran yang lebih besar dibanding sel-sel epidermis di sekitarnya adalah ....
A. Sel kipas
B. Jaringan gabus
C. Trikoma
D. Kutikula
E. Epidermis ganda