80+ Contoh Soal Masyarakat Indonesia pada Masa Islam Dilengkapi Kunci Jawaban - IPS Kelas VII

anantakendek.com | Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal materi masyarakat Indonesia pada masa Islam dilengkapi dengan kunci jawaban terbaru pada mata pelajaran IPS kelas VII revisi K13. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi seputar contoh soal materi masyarakat Indonesia pada masa Islam dilengkapi dengan kunci jawaban terbaru pada mata pelajaran IPS.

80+ Contoh Soal Masyarakat Indonesia pada Masa Islam Dilengkapi Kunci Jawaban - IPS Kelas VII

Gambar: freepik.com 

1. Raja yang memindahkan pusat Kerajaan Mataram Kuno dari Jawa Tengah pada abad ke-10 adalah....
A. Mpu Sendok
B. Mpu Bharada
C. Dharmawangsa
D. Rakai Panangkaran

2. Bukti yang menunjukkan bahwa ajaran Islam telah masuk ke Pulau Jawa sejak abad ke-11 adalah ....
A. Ditemukannya batu nisan Malik As Saleh
B. Penyebaran Islam di Pulau jawa dilakukan oleh Walisongo
C. Adanya batu nisan Fatimah Binti Maimun di Leran, Gresik
D. Munculnya pemukiman muslim di daerah pantai

3. Kerajaan Majapahit mencapai kejayaan pada masa pemerintahan....
A. Raden sanjaya
B. Jayanegara
C. Tribuwana tungga dewi
D. Hayam wuruk

4. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia ....
A. Ajaran Islam mempunyai bermacam-macam upacara ritual
B. Penyebarab ajaran Islam dilakukan oleh para bangsawan
C. Berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia
D. Ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta

5. Prasasti yang menjelaskan mengenai keberadaan Kerajaan Sriwijaya dan ditemukan di Indoa adalah prasasti ....
A. Palas Pasemah
B. Ligor
C. Nalanda
D. Karang Berahi

6. Sunan kalijaga dalam berdakwa menggunakan media ....
A. Lagu-lagu jawa
B. Wayang kulit
C. Debus
D. Seni tari

7. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim karena ....
A. menjadi pusat perdagangan di Asia
B. letaknya strategis di jalur perdagangan
C. wilayahnya meliputi daerah yang luas
D. memiliki armada laut yang kuat 

8. Kerajaan bercorak Islam pertama kali berdiri di Indonesia adalah ....
A. Aceh
B. Samudra Pasai
C. Palembang
D. Pagaruyung

9. Penyebab kemunduran Kerajaan Sriwijaya disebabkan beberapa faktor berikut ini, kecuali ....
A. serangan dari kerajaan Cola
B. serangan dari kerajaan Majapahit
C. adanya ekspedisi Pamalayu
D. terjadinya bencana alam

10. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan Ketika masa pemerintahan sultan ....
A. Iskandar Muda
B. Iskandar Tsani
C. Ali Mughayat Syah
D. Alaudin Mansyur Syah

11. Kerajaan Mataram kuno mencapai kejayaan pada masa pemerintahan....
A. Sanjaya
B. Balitung
C. Rakai Pikatan
D. Rakai Panunggalan

12. Setelah Raden Patah wafat, ia lalu digantikan oleh puteranya yang berjulukan Pati Unus. Beliau menerima julukan Pangeran Sabrang Lor karena ....
A. Melakukan Penyerangan kepada Portugis
B. Menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa
C. Karena jasanya memimpin pasukan armada laut ke Malaka
D. Menguasai Bandar pelabuhan Demak.

13. Pendiri kerajaan Kutai adalah....
A. Aswawarman
B. Kudungga
C. Dapunta Hyang
D. Purnawarman

14. Sebagai kesultanan agraris, hasil utama Kesultanan Demak adalah ....
A. Beras
B. Jagung
C. Lada
D. Rempah-rempah

15. Pembangunan Sungai Gomati diperintahkan oleh Raja ....
A. Purnawarman
B. Mulawarman
C. Sanjaya
D. Sanna

16. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Jatuhnya Kerajaan Majapahit
2) Runtuhnya kerajaan Majapahit
3) Kesultanan Mataram mempunyai prajurit tangguh
4) Adanya seorang Sultan yang bercita-cita mempersatukan Pulau Jawa
5) Letaknya strategis di pesisir selatan Pulau Jawa

Yang termasuk faktor-faktor berkembangnya Kesultanan Mataram adalah nomor ....
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 4)
C. 2), 3), dan 4)
D. 3), 4), dan 5)

17. Berdasarkan bukti sejarahnya, raja terbesar Kerajaan Kutai adalah...
A. Balaputradewa
B. Purnawarman
C. Aswawarman
D. Mulawarman

18. Kitab Bustanussalatin yang isinya rangkuman ajaran Islam yang dulu digunakan untuk mengajarkan Islam kepada para raja di Sumatra ditulis oleh ....
A. Nuruddin ar-Raniri
B. Muzaffar Syah
C. Hamzah Fanshuri
D. Raja Ali Haji

19. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari....
A. India
B. Arab
C. Yunan
D. Yunani

20. Teori yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat (Cambay), India dikemukakan oleh ....
A. Snouck Hurgronje
B. van Leur
C. T.W. Arnold
D. Hamka

21. Prasasti peninggalan Kerajaan Kutai dan Tarumanegara menggunakan huruf....
A. Jawa Kuno
B. Latin
C. Pallawa
D. Hiroglif

22. Perhatikan keterangan berikut!
1) Dibangun sekitar abad ke 16
2) Menaranya mirip mercusuar dibangun oleh Hendrik Lucozoon Cardeel.
3) Salah satu tiangnya terbuat dari pecahan kayu.
4) Beratap tumpang/ susun lima
5) Terdapat gapura

Keterangan yang berhubungan dengan Masjid Agung Banten ditunjukkan pada nomor ....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 4, dan 5

23. Keterangan mengenai pembangunan Sungai Gomati pada masa Tarumanegara termuat dalam prasasti....
A. Kebon kopi
B. Tugu
C. Muara Cianten
D. Pasir Awi

24. Pembentukan Uli Lima dan Uli Siwa oleh Kerajaan Ternate dan Tidore bertujuan untuk ....
A. memperkuat pertahanan dalam menghadapi musuh
B. memajukan kegiatan perdagangan di Maluku
C. memperluas daerah kekuasaan kerajaan
D. membentuk kongsi dagang di Maluk

25. Raja pertama kerajaan Demak adalah ....
A. Sutawijaya
B. Raden Rahmat
C. Raden Patah
D. Sultan Trenggono

26. Kerajaan Makassar merupakan hasil penggabungan dari dua kerajaan, yaitu ....
A. Gowa dan Bone
B. Gowa dan Tallo
C. Gowa dan Wajo
D. Tallo dan Bone

27. Kerajaan Kalingga yang berdiri sekitar abad ke-7 terletak di....
A. Jawa Tengah
B. Jawa Barat
C. Jawa Timur
D. Jogjakarta

28. Makam-makam peninggalan kebudayaan Islam terpengaruh kebudayaan Hindu terutama pada keberadaan gapura tidak beratap dan tidak berpintu yang disebut ....
A. Punden berundak
B. candi bentar
C. kalamakara
D. kori agung

29. Seorang wali dan juga pendiiri Kerajaan Banten dan Cirebon adalah ....
A. Sunan Ampel
B. Sunan Drajat
C. Sunan Kudus
D. Sunan Gunungjati

30. Hidupnya berpindah-pindah berburu dan mengumpulkan makanan adalah ciri....
A. masa berburu dan meramu
B. masa bercocok tanam
C. masa perundagian
D. masa pertanian

31. Menurut P.A. Djajadiningrat, Islam di Indonesia berasal dari ....
A. Arab
B. Mekah
C. Gujarat
D. Persia

32. Sudah mengenal hewan ternak, perdagangan antarpulau dan membuat peralatan dari besi dengan teknik cor, adalah ciri....
A. masa berburu dan meramu
B. masa bercocok tanam
C. masa perundagian
D. masa bercocok tanam

33. Lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Islam adalah ....
A. pasraman
B. pesantren
C. madrasah
D. pawestren

34. Kebudayaan Megalithikum adalah....
A. ditandai berburu dan meramu
B. bercocok tanam dan beternak
C. berdirinya bangunan besar dari batu
D. perkakas dari batu kasar dan tulang kasar

35. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan peran kesenian di atas pada masa Islam ditunjukkan oleh pilihan ....
A. Ajaran Islam tidak dapat disisipkan dalam pertunjukan wayang
B. Kesenian wayang menjadi media penyebaran agama Islam yang paling efektif
C. Para ulama memanfaatkan pertunjukan wayang sebagai media untuk menarik perhatian massa
D. Pertunjukan wayang dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran agama Islam

36. Tugu batu untuk memuja roh adalah....
A. dolmen
B. menhir
C. safkofagus
D. waruga

37. Salah satu media Islamisasi di Indonesia adalah perkawinan antar pedagang Islam dengan bangsawan lokal. Dampak perkawinan tersebut adalah ....
A. Muncul konsensi dagang yang melibatkan pedagang muslim dan penguasa lokal
B. Pengaruh politik Islam dalam kedudukan politik lokal di Indonesia menguat
C. Banyak keluarga kerajaan yang masuk Islam dan lahir generasi muslim baru
D. Kampung Keling menjadi tempat permukiman pedagang Islam

38. Sarkofagus adalah....
A. batu besar
B. meja tempat sesaji
C. tugu batu
D. peti batu

39. Diantara pilihan-pilihan berikut ini, bentuk kesenian yang bukan merupakan saluran penyebaran agama Islam adalah ....
A. Gending
B. Seni Sastra
C. Seni Gamelan
D. Upacara Sradha

40. Menhir, waruga, sarkofagus contoh bangunan kebudayaan....
A. megalithikum
B. neolithikum
C. mesolithikum
D. paleolithikum

41. Melalui media kesenian, Islam dapat berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan Islam melalui media kesenian dilakukan dengan cara ....
A. Mengembangkan ajaran Sufi Al-Hallaj
B. Memadukan tradisi lokal dengan ajaran Islam
C. Mengajarkan ajaran-ajaran Syi'ah di Indonesia
D. Memberikan ceramah dengan pedoman kitab Negarakertagama

42. Nenek moyang kita berasal dari....
A. India
B. Mesir
C. Yunan
D. China

43. Pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia, raja berperan penting dalam menyebarkan agama Islam. Peran penting raja dalam Islamisasi tersebut disebabkan oleh ....
A. Wewenang raja untuk menentukan agama dan keyakinan rakyatnya
B. Kekuatan politik raja yang mampu mempengaruhi rakyatnya
C. Kewajiban seorang raja untuk menjadi pemuka agama
D. Penyesuaian ajaran agama Islam dengan hukum yang ada di kerajaan

44. Proto melayu adalah....
A. Melayu muda
B. Zaman perundagian
C. Megalithikum
D. Melayu tua

45. Islam di Indonesia berkembang pertama kali di wilayah pesisir. Berkembangnya Islam di wilayah pesisir tersebut berkaitan dengan ....
A. Penolakan terhadap golongan bangsawan terhadap ajaran Islam
B. Ketertarikan masyarakat pesisir terhadap kebudayaan baru
C. Keterbatasan akses untuk masuk ke wilayah pedalaman
D. Kegiatan perdagangan yang berpusat di wilayah pesisir

46. Contoh suku melayu tua adalah....
A. Batak dan Jawa
B. Jawa dan Sunda
C. Batak dan Dayak
D. Minang dan Jawa

47. Kemiripan budaya Islam yang ada di Indonesia dengan Islam yang ada di Persia menjadi pendukung teori Persia. Salah satu contoh kemiripan budaya tersebut tampak pada ....
A. Penemuan nisam makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur
B. Penggunaan istilah Cina pada gelar raja-raja di Indonesia masa kerajaan Islam
C. Penggunaan gelar Syah pada raja-raja kerajaan Islam
D. Penyebaran mahzab Syafi'i di masyarakat Indonesia

48. Deutro melayu adalah....
A. melayu muda
B. zaman perundagian
C. megalithikum
D. melayu tua

49. Islam masuk ke Indonesia sekira abad VII. Ajaran Islam mudah diterima masyarakat Indonesia karena ....
A. Masyarakat Indonesia senang dengan hal-hal baru
B. Pengaruh kerajaan Hindu Budha mengalami penurunan
C. Islam mengalami sinkretisme dengan sistem kepercayaan lokal
D. Islam tidak mengenal sistem kasta dan disebarkan dengan cara damai

50. Aktifitas mencari binatang adalah....
A. meramu
B. beternak
C. berburu
D. memasak

51. Pola budaya yang terjadi dalam proses masuknya pengaruh Islam ke Indonesia terjadi secara ....
A. Akulturasi
B. Asosiasi
C. Adaptasi
D. Imitasi

52. Aktifitas meramu adalah....
A. mengumpulkan makanan
B. memuja roh nenek moyang
C. berdagang antar pulau
D. mencari binatang

53. Sambil berniaga, para pedagang dari Mesir, Persia, dan India juga menyebarkan agama Islam sebab ....
A. Berdagang dan berdakwah sama penting
B. Para pedagang itu ingin mendapat simpati
C. Dengan berdakwah, perdagangan jadi lebih untung
D. Setiap muslim wajib menyebarkan ajaran Islam

54. Animisme adalah....
A. memuja batu besar
B. memuja pohon besar
C. memuja patung nenek moyang
D. memuja roh nenek moyang

55. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh sultan Samudra Pasai merupakan salah satu pendukung teori ....
A. Gujarat
B. Mekah
C. Persia
D. Afrika

56. Dinamisme adalah....
A. memuja roh nenek moyang
B. memuja patung nenek moyang
C. memuja benda-benda besar
D. memuja benda-benda kecil

57. Tokoh tasawuf berikut yang berasal dari kalangan walisanga adalah ....
A. Sunan Muria
B. Sunan Kudus
C. Sunan Bonang
D. Sunan Ampel

58. Pada masa apakah manusia purba hidupnya sudah menetap ....
A. masa bercocok tanam
B. masa berburu dan meramu
C. zaman batu tua
D. masa food gathering

59. Wayang kulit digunakan oleh wali untuk menyebarkan Islam dilakukan oleh ....
A. Sunan Ampel
B. Sunan Gunungjati
C. Sunan Kalijaga
D. Sunan Giri

60. Zaman pra aksara adalah....
A. zaman sebelum ada kehidupan
B. zaman setelah manusia mengenal tulisan
C. zaman sebelum manusia mengenal tulisan
D. zaman setelah terbentuknya bumi

61. Berdasarkan batu nisan kuno yang ditemukan di Indonesia diperkirakan agama Islam dibawa masuk oleh pedagang dari ....
A. Arab
B. Persia
C. Cina
D. Gujarat

62. Ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil disebut....
A. geologi
B. tipologi
C. paleoantropologi
D. paleontologi

63. Bukti awal masuknya Islam di Jawa adalah ditemukannya makam ....
A. Maulana Malik Ibrahim
B. Fatimah binti Maimun
C. Trowulan
D. Sultan Malik al-Saleh

64. Bangunan menhir yang dibuat dari batu-batu besar pada umumnya digunakan sebagai....
A. tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang
B. tempat untuk mendatangkan hujan
C. tempat pengikat korban
D. upacara perkawinan

65. Penyebaran Islam di Indonesia salah satunya melalui jalur ....
A. peperangan
B. perdagangan
C. perdamaian
D. pertanian

66. Berikut ini yang termasuk peralatan pada zaman logam adalah ....
A. moko
B. menhir
C. sarkofagus
D. dolmen

67. Setelah Raden Patah wafat, beliau kemudian digantikan oleh puteranya yang bernama Pati Unus. Beliau mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor karena ....
A. Melakukan Penyerangan kepada Portugis.
B. Menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.
C. Karena jasanya memimpin pasukan armada laut ke Malaka.
D. Menguasai Bandar pelabuhan Demak.

68. Pada masa berburu dan meramu, manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara ....
A. bercocok tanam disawah
B. bersawah dan berburu
C. mengumpulkan hasil hutan
D. berladang berpindah-pindah

69. Kerajaan banten didirikan oleh seseorang yang bernama ....
A. Hasanuddin
B. Sultan Adiwijoyo
C. Raden Patah
D. Sutowijoyo

70. Jenis manusia purba yang dijumpai pada plestosen tengah adalah....
A. pithecantrhopus erectus
B. pithecanthropus mojokerternsis
C. meganthropus paleojavanicus
D. homo soloensis

71. Kerajaan Islam Cirebon didirikan oleh ....
A. Raden Patah
B. Sultan Adiwijoyo
C. Sutowijoyo
D. Fatahillah

72. Manusia purba yang mempunyai ciri-ciri tinggi berkisar antara 165-180 cm, berat badan 30-50 kg, anggota badan tegap, dan miring kebelakang tonjolan kening sangat nyata adalah ....
A. pithecanthropus erectus
B. pithecanthropus mojokertensis
C. meganthropus palaeojavanicus
D. homo soloensis

73. Kerajaan demak didirikan oleh seseorang yang bernama ....
A. Sultan Raden Patah
B. Sultan Iskandar Muda
C. Sultan Malik al Saleh
D. Sultan Kalijaga

74. Penggalian arkeologi di desa Trinil lembah Bengawan Solo tahun 1890 telah menemukan fosil manusia yang diberi nama Pithecanthropus Erectus. Pemberi nama dan penemu fosil tersebut ....
A. Prof. Von Heine Gelden
B. Prof. Von Koeningswald
C. Prof. Van Heckeren
D. Prof. Eugene Dubois

75. Pada masa perkembangan Islam kota Demak dan Banten dapat disebut sebagai kota pusat kerajaan bercorak Maritim, penyebutan tersebut didasari atas ....
A. kondisi geografis kota Demak dan Banten terletak di pesisir
B. nenek moyang raja-raja Demak & Banten terdiri atas pelaut
C. sebagian besar wilayah Demak dan Banten terdiri atass sungai
D. mayoritas mata pencaharian masyarakat Demak dan Banten adalah nelayan

76. Alat serpih banyak ditemukan antara lain di daerah ....
A. Kalimantan barat
B. Sulawesi Selatan
C. Irian Jaya
D. Kalimantan Timur

77. Pada tahun 1290-1520 M Samudera Pasai menjadi kota dagang teramai dan terpenting di Selat Malaka. Karena letaknya di tepi Selat Malaka, kondisi ini menyebabkan kerajaan Samudera Pasai berkembang menjadi kerajaan ....
A. mengutamakan kegiatan pertanian
B. bersifat tertutup dari kerajaan lain
C. kerajaan agraris terbesar di Barat
D. mengandalkan kegiatan Maritim

78. Pada saat manusia purba tinggal dalam gua, maka gua-gua, maka gua-gua yang dipilih sebagai tempat tinggal adalah ....
A. gua yang berada dipuncak bukit
B. gua yang dekat dengan mata air
C. gua yang banyak binatangnya
D. gua yang jauh dari hutan

79. Kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia adalah ....
A. Aceh
B. Samudera Pasai
C. Demak
D. Malaka

80. Perpindahan nenek moyang dari asalnya ke Indonesia disebabkan karena .... 
A. mencari kekayaan
B. menghindari bencana alam
C. meneruskan keturunan
D. mencari rempah-rempah