Kumpulan 60+ Contoh Soal Kaidah Kebahasaan Teks Laporan Percobaan : Bahasa Indonesia Kelas IX Revisi

anantakendek.com | Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal kaidah kebahasaan teks laporan percobaan dilengkapi dengan kunci jawaban terbaru dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IX revisi terbaru menggunakan Kurikulum 2013. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi seputar contoh soal kaidah kebahasaan teks laporan percobaan dilengkapi dengan kunci jawaban terbaru dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IX revisi.

Kumpulan 60+ Contoh Soal Kaidah Kebahasaan Teks Laporan Percobaan : Bahasa Indonesia Kelas IX Revisi

Gambar: freepik.com

1. Seorang kuli tinta sedang melakukan peliputan berita.
Makna kata kuli tinta adalah ....
A. reporter
B. pelajar
C. jurnalis
D. ilmuan

2. Dia bersiap-siap lebih awal [...] tidak lewat tiba di sekolah.
A. meskipun
B. setelah
C. jika
D. agar

3. Kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan disebut ....
A. kalimat tanya
B. kalimat berita
C. kalimat aktif
D. kalimat pasif

4. Polisi itu telah dinaikkan pangkatnya [...] berani menangkap musuh.
A. lantas
B. sekiranya
C. setelah
D. meskipun

5. Berikut ini yang merupakan contoh kalimat aktif adalah ....
A. Paman membaca koran.
B. Kakiku terinjak olehnya.
C. Budi dimarahi oleh ibu.
D. Mobil dicuci ayah.

6. Pameran pertanian itu akan dilanjutkan tempohnya [...] mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk.
A. hingga
B. ketika
C. jika
D. sementara

7. Salah satu ciri-ciri kalimat aktif transitif adalah, kecuali ....
A. memiliki predikat
B. tidak memiliki objek
C. memiliki subjek
D. memiliki objek

8. Fira memandu keretanya setiap hari [...] pejabatnya hanya dua meter dari rumahnya.
A. demi
B. walaupun
C. kerana
D. setelah

9. Vera Siahaan menangis tersedu-sedu di dalam kamar.
Kalimat di atas merupakan contoh kalimat ....
A. kalimat pasif intransitif
B. kalimat pasif transitif
C. kalimat aktif transitif
D. kalimat aktif intransitif

10. Januar didenda oleh guru [...] ribut dengan Tison.
A. karena
B. jika
C. justeru
D. yang

11. Hal yang dapat dilakukan untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah dengan mengubah S (Subjek) menjadi ....
A. objek
B. keterangan
C. predikat
D. pelengkap

12. Risma dan ibunya akan bertolak sebentar lagi [...] ayahnya akan menyusul kemudian.
A. walaupun
B. bahawa
C. agar
D. manakala

13. Andini tersenyum manis kepada kami semua.
Kalimat di atas metupakan contoh kalimat ....
A. kalimat pasif
B. kalimat aktif
C. kalimat aktif transifif
D. kalimat aktif intransitif

14. Buah-buah durian [...] dibelinya itu besar-besar semuanya!
A. jika
B. demi
C. yang
D. agar

15. Salah satu ciri kalimat aktif adalah ....
A. berimbuhan di- dan ter-
B. terdapat kata oleh
C. subjeknya dikenai pekerjaan
D. berimbuhan me- dan ber

16. Penghulu telah menyerahkan sekeping peta kepada anaknya [...] beliau meninggal dunia.
A. sewaktu
B. sebelum
C. selama
D. setelah

17. Datu sedang menyiram bunga-bunga di taman.
Kalimat di atas merupakan contoh jenis kalimat ....
A. kalimat aktif transitif
B. kalimat aktif intransitif
C. kalimat aktif
D. kalimat pasif

18. Kata tugas ialah ....
A. perkataan yang menunjukkan perbuatan.
B. kata yang mempunyai tugas dalam ayat.
C. kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sedarjat.
D. satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis yang dipikulnya.

19. Adira, Candrarini dan Bagaskara sedang bermain di taman [...] terlihat sangat gembira.
Kata ganti yang sesuai untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....
A. Kita
B. Mereka
C. Saya
D. Dia

20. Yang berikut merupakan kehadiran kata tugas, kecuali ....
A. Sebagai perkataan yang hadir di hadapan ayat atau klausa.
B. Sebagai bentuk perkataan yang hadir selepas perkataan-perkataan tertentu.
C. Sebagai perkataan yang menerangkan ayat.
D. Sebagai perkataan yang menghubungkan ayat dengan ayat.

21. Karena seringnya menolong warga yang kesusahan, mantan lurah itu tetap dihormati oleh masyarakat. Kata berkonotasi dalam kalimat di atas adalah ....
A. Lurah
B. Masyarakat
C. Warga
D. Mantan

22. Menyaksikan guyuran dari bawah lindungan halte bus, aku merasa tak berdaya. Aku hanya bisa memandang entah apa, tanpa pernah berbuat lain kecuali diam. Jauh di atas sana, langit kelabu, bertanda hujan akan cukup betah menyaksikanku. Andai aku tadi tidak terlambat, aku pasti sudah di bus bahkan mungkin sudah tidur nyenyak di kamar.

Sudut pandang yang digunakan pengarang pada kutipan cerita di atas adalah ....
A. Orang pertama pelaku utama
B. Orang pertama bukan pelaku utama
C. Orang ketiga
D. Orang ketiga pengamat

23. Kalimat yang menggunakan konotasi positif adalah ....
A. Andi memberi pengemis itu uang dan makanan.
B. Dari tadi Fitri memandangi orang gila di halaman rumahnya
C. Banyak gelandangan tidur di bawah jembatan.
D. Para tunawisma dipersilakan kembali kedaerah asalnya.

24. Pagi-pagi kesokan harinya, sebelum matahari terbit, Ni Negari telah bangun dan bekerja menyediakan kopi. Di bilik tempat tidurnya tidak kedapatan Ni Luh Sukreni, cuma I Gusti Made Tusan sudah terbangun dan berakaian pula.
“Berapa kali ia mandi,” kata Ni Negari dalam hatinya.

Sudut pandang yang digunakan dalam penggalan cerpen di atas adalah ....
A. Ketiga serba tahu
B. Pertama pelaku utama
C. Pertama pelaku sampingan
D. Ketiga pelaku sampingan

25. Anggap saja ucapannya itu sebagai angin lalu.
makna dari kata angin lalu adalah ....
A. ocehan
B. hal yang penting
C. kebohongan
D. sesuatu yang tidak dianggap

26. Pemandangan kamar Yuli cukup indah. Hiasan dinding dan poster-poster dipasang menarik. Tempat tidur selalu dibersihkan dan tertata rapi. Di samping tempat tidur, terdapat meja belajar yang diberi hiasan keramik. Setiap pagi pintu kamar selalu dibuka sehingga udara segar masuk ke kamar, membuat suasana kamar sejuk.

Sudut pandang pengarang cuplikan cerita tersebut adalah ....
A. Orang ketiga sebagai pengamat
B. Orang ketiga serba tahu.
C. Orang pertama pelaku utama
D. Orang pertama pelaku sampingan

27. Prestasi yang ia raih membuat semua orang angkat topi kepadanya.
Makna kata angkat topi adalah ....
A. iri
B. kagum
C. hormat
D. melecehkan

28. Memang sayang sekali ia tidak melanjutkan studinya. Namun, aku tidak dapat memaksanya. Aku hanya seorang teman dekatnya. Kami pun berpisah. Cukup lama pula kami berjauhan satu sama lain. Apalagi ia jarang menulis surat. Namun sayup-sayup, aku masih dengar juga berita tentang dia dari teman-teman yang lain.

Sudut pandang pengarang dalam kutipan cerpen tersebut adalah ....
A. Orang ketiga serba tahu
B. Orang ketiga sebagai pengamat
C. Orang pertama pelaku utama
D. Orang pertama pelaku sampingan

29. Sebagai manusia, kita harus berjalan di atas rel.
Makna kata berjalan di atas rel adalah ....
A. saling menolong
B. berbuat kebaikan
C. menaati perintah Allah
D. berprilaku di jalan yang benar

30. "Ah, masa iya aku tak bisa memberi hadiah untuk Tommy, temanku!" Gumam Andi seraya bangkit dari tempat pembaringan. Ia beranjak menuju meja belajarnya. Dimatikannya lampu tidur dan digantikan dengan lampu belajar. Ia mengambil secarik kertas, pensil, dan spidol warna-warni. Tangannya mulai mencoret-coret. Kini ada senyum menghiasi bibirnya. "Besok pagi, aku sudah punya hadiah untuk Tommy."

Sudut pandang dalam penggalan cerpen tersebut adalah ....
A. Orang ketiga serba tahu
B. Orang ketiga pelaku utama
C. Orang pertama pelaku utama
D. Orang kedua pelaku utama

31. Tak kuat menahan emosi ia akhirnya gelap mata.
Makna kata gelap mata adalah ....
A. pergi meninggalkan
B. hilang kesabaran
C. buta
D. marah-marah

32. Memang sayang sekali ia tidak melanjutkan studinya. Namun, aku tidak dapat memaksanya. Aku hanya seorang teman dekatnya. Kami pun berpisah. Cukup lama pula kami berjauhan satu sama lain. Apalagi ia jarang menulis surat. Namun sayup-sayup, aku masih dengar juga berita tentang dia dari teman-teman yang lain.

Sudut pandang pengarang dalam kutipan cerpen tersebut adalah ....
A. Orang ketiga serba tahu
B. Orang ketiga sebagai pengamat
C. Orang pertama pelaku utama
D. Orang pertama pelaku sampingan

33. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata bermakna konotasi adalah ....
A. Kambing hitam kesayangannya akan dijual ayahnya.
B. Dalam upacara adat itu dikorbankan seekor kambing hitam.
C. Harga kambing hitam itu sangat mahal.
D. Dalam peristiwa itu, dia dijadikan kambing hitam.

34. Sudah genap 1 bulan dia menjadi pendatang baru di perumahan ini. Tetapi, dia juga belum satu kali pun terlihat keluar rumah hanya untuk sekedar beramah-tamah dengan tetangga yang lain.
Kutipan cerpen tersebut memiliki sudut pandang ....
A. orang ketiga serbatahu
B. orang ketiga pengamat
C. orang pertama pelaku utama
D. orang pertama pelaku sampingan

35. Hutan lindung berfungsi sebagai penampung air di musim hujan dan turut menentukan suhu udara di daerah sekitarnya.Namun masih ada segerombolan orang yang suka menebang demi keuntungan pribadi. Di antara kata-kata dalam paragraf di atas yang bermakna konotasi negatif adalah ....
A. Suka menebang
B. Hutan lindung
C. Turut menentukan
D. Segerombolan orang

36. Makna denotatif adalah ....
A. Makna semu
B. Makna Asosiatif
C. Makna dalam alam wajar secara eksplisit
D. Makna yang tidak sesungguhnya

37. Pengambilan darah dilakukan pada donor darah yang telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat sekali pakai yang steril dengan sistem tertutup.
Makna denotasi kata steril pada paragraf di atas adalah ....
A. Bebas dari kuman
B. Bebas dari hama
C. Bersih dari kotoran
D. Bebas dari penyakit

38. Berikut ini adalah contoh adopsi dari Bahasa Cina, kecuali ....
A. Kecap
B. Es krim
C. Bakmi
D. Cawan

39. Kalimat yang mengandung makna konotasi positif adalah ....
A. Istrinya yang belia telah mengandung.
B. Ibu Tinah sedang bunting tujuh bulan
C. Penjahat itu telah mampus ditembak oleh polisi.
D. Bini Mang Udin telah melahirkan.

40. Adaptasi dari bahasa Belanda : voschot, dalam bahasa Indonesia berubah menjadi ....
A. angkot
B. maskot
C. persekot
D. pemkot

41. Akibat hujan dan angin ribut, pohon di depan rumahku [...].
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....
A. tumbang
B. runtuh
C. roboh
D. jatuh

42. Adaptasi dari bahasa Belanda voor-lopor, dalam bahasa Indonesia berubah menjadi ....
A. pelopor
B. lapor
C. labor
D. vapor

43. Berikut ini merupakan kata bermakna denotasi, kecuali ....
A. detak jantung
B. kepala budi
C. keras kepala
D. daun pintu

44. Kata "Sahih" dalam pungutan terjemahan berubah menjadi kata ....
A. correct
B. invalid
C. valid
D. validasi

45. Sinchan memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan temannya. kalimat diatas bermakna ....
A. denotasi
B. demonstrasi
C. konotasi
D. konfrontasi

46. Kata "rakitan" dalam pungutan terjemahan kata serapan berubah menjadi kata ....
A. merakit
B. rakit
C. assembly
D. assembling

47. Jalan depan rumahku akan dipasang polisi tidur.
Polisi tidur pada kalimat diatas berarti ....
A. Jalan akan diaspal
B. Polisi yang sedang tidur
C. Jalan akan dicat
D. Jalan akan diberi gundukan

48. Dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau tindakan yang bersifat untung-untungan, disebut ....
A. Narsis
B. Abstrak
C. Gawai
D. Spekulasi

49. Kalimat berikut yang mengandung makna konotasi adalah ....
A. Andi membeli ayam jago berbulu merah
B. Ibu memasak ayam jago merah milik Ayah
C. Ayah mempunyai dua ekor ayam jago merah
D. Rumah Ijat ludes terbakar oleh si jago merah

50. Peranti atau alat elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis dan berukuran kecil; gadget, disebut ....
A. Spekulasi
B. Abstrak
C. Gawai
D. Narsis

51. Polmi membantu ibu menggulung tikar setelah acara pengajian selesai. Kalimat tersebut adalah contoh kalimat yang bermakna ....
A. kias
B. tambahan
C. denotasi
D. konotasi

52. Kata-kata di bawah ini yang seluruhnya baku adalah ....
A. Apotik, asas, kwitansi
B. Standarisasi, jadwal, bis
C. Hektar, abjad, aktifitas
D. Ijazah, rezeki, sanskerta

53. Ayah pulang membawa buah tangan berupa martabak.
Buah tangan pada kalimat diatas berarti ....
A. Oleh-oleh
B. Martabak manis
C. Martabak buah
D. Buah berbentuk tangan

54. Menyaksikan guyuran dari bawah lindungan halte bus, aku merasa tak berdaya. Aku hanya bisa memandang entah apa, tanpa pernah berbuat lain kecuali diam. Jauh di atas sana, langit kelabu, bertanda hujan akan cukup betah menyaksikanku. Andai aku tadi tidak terlambat, aku pasti sudah di bus bahkan mungkin sudah tidur nyenyak di kamar.

Sudut pandang yang digunakan pengarang pada kutipan cerita di atas adalah ....
A. Orang pertama pelaku utama
B. Orang pertama bukan pelaku utama
C. Orang ketiga
D. Orang ketiga pengamat

55. Kalimat berikut yang mengandung makna denotasi adalah ....
A. "Hati-hati, jalan di depan banyak polisi tidur" kata Udin
B. Polisi tidur dibangun supaya kendaraan tidak melaju kencang
C. Polisi yang telah bertugas 24 jam itu tidur pulas karena kecapekan
D. Jalan di depan rumahku akan dipasang polisi tidur

56. Wanita dua puluh limaan, memakai gaun sutera hitam berkerah rendah, tas tangan merah, sepatu hak tinggi warna senada, jam tangan bermerek, serta memakai kacamata hitam turun dari kursi belakang. Lalu berjalan, diikuti pria tinggi besar yang memayunginya, menghampiri Sobri. Wanita itu membuka kacamatanya. Matanya merah, sembab. Kantung bawah matanya menghitam, cembung. Kontras sekali dengan kulit wajahnya yang putih bersih.

Gambaran tokoh wanita dideskripsikan melalui hal berikut, kecuali ....
A. gerak geriknya
B. perawakannya
C. umur
D. pakaian

57. Kata/gabungan kata yang memiliki makna/arti bukan sebenarnya/kiasan disebut ....
A. Konotasi
B. Denominasi
C. Konfrontasi
D. Denotasi

58. Risma anak yang mencintai lingkungan. [...] selalu membuang sampah pada tempatnya.
Kata ganti yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....
A. Dia
B. Mereka
C. Saya
D. Kamu

59. Kata atau gabungan kata yang memiliki makna/arti yang sebenarnya disebut ....
A. Konfrontasi
B. Denotasi
C. Denominasi
D. Konotasi

60. Reinaldi akan mengikuti Olimpiade Matematika. [...] belajar dengan rajin.
Kata ganti yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....
A. Dia
B. Mereka
C. Saya
D. Kamu