Kumpulan 60+ Contoh Soal Puisi Lama (Gurindam) Dilengkapi Kunci Jawaban Terbaru

anantakendek.com - Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal puisi lama materi gurindam dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi terbaru seputar contoh soal puisi lama materi gurindam dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka.

Kumpulan 60+ Contoh Soal Puisi Lama (Gurindam) Dilengkapi Kunci Jawaban Terbaru

Gambar: freepik.com

1. Rima akhir berpola a-a
Adalah ciri dari ....
A. Mantra
B. Puisi
C. Gurindam
D. Pantun

2. Kesemua adalah anggota diri yang disebut dalam Gurindam Dua Belas, kecuali ....
A. Kepala
B. Perut
C. Tangan
D. Kaki

3. Jika kamu selalu menunda
hilang sudah kesempatan berharga

Kutipan tersebut tergolong ....
A. gurindam
B. talibun
C. syair
D. pantun

4. Nescaya dapat daripadanya faedah merupakan gaya bahasa ....
A. personafikasi
B. inversi
C. simile
D. metafora

5. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Dalam 1 bait terdapat empat
2) Pada setiap baris gurindam berisi sebab dan akibat
3) Baris 3-4 adalah isi
4) Berima sama
5) Berisi nasihat dan moral

Pernyataan yang benar ciri-ciri gurindam adalah ....
A. 1), 2), dan 3)
B. 3), 4), dan 5)
C. 2), 4), dan 5)
D. 2), 4), dan 3)

6. Apabila terpelihara lidah,
nescaya dapat daripadanya faedah

Berdasarkan rangkap ke 3 dalam gurindam 12 fasal ke 3, apakah nilai yang terdapat dalam maksud rangkap ini ....
A. keyakinan bertutur
B. jujur
C. berhati-hati
D. berterus-terang

7. Jika hidup tidak berlmu
hidup akan sesat selalu
Apabila orang banyak berkata
Itu tandanya dia berdusta

Jenis puisi rakyat di atas adalah ....
A. syair
B. karmina
C. pantun
D. gurindam

8. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
Daripada segala berat dan ringan.

Berdasarkan rangkap 4 dalam gurindam 12 fasal ketiga, apakah nilai yang terdapat dalam maksud rangkap tersebut ....
A. kejujuran
B. keyakinan
C. berbudi bahasa
D. kasih sayang

9. Ketika engkau hendak belajar
Haruslah tekun dan juga sabar

Gurindam di atas berisi tentang ....
A. berkah
B. teka teki
C. nasihat
D. jenaka

10. Apabila terpelihara mata,
Sedikitlah cita-cita.

Apakah pengajaran yang terdapat dalam rangkap 1 gurindam 12 fasal ketiga ....
A. kita hendaklah menjaga pertuturan agar disukai ramai
B. kita hendaklah menjaga pendengaran agar tidak salah dengar
C. kita hendaklah menjaga pergaulan agar tidak terjebak dengan gejala sosial
D. kita hendaklah menjaga mata agar tidak melakukan perkara yang tidak baik

11. Bakhil jangan diberi singgah
Itulah perampok yang amat gagah

Kata bakhil pada larik di atas berarti ....
A. Durhaka
B. Kikir
C. Sombong
D. Tingkah laku

12. Apabila terpelihara lidah,
Nescaya dapat daripadanya faedah.

Apakah pengajaran yang terdapat dalam rangkap 3 gurindam 12 fasal ketiga ....
A. kita hendaklah menjaga pergaulan agar disukai ramai
B. kita hendaklah berkasih sayang agar dirahmati allah
C. kita hendaklah menjaga pertuturan agar tidak berlaku sengketa
D. kita hendaklah menjaga pendengaran agar tidak dimarah

13. Jika kau buat kebaikan dan keburukan,
maka balasan berdasar dari yang dilakukan

Makna gurindam tersebut adalah ....
A. setiap perilaku yang kita perbuat, baik dan buruk, akan dibalas setimpal
B. janganlah berbuat keburukan kepada sesama karena akan dapat balasan
C. orang yang berbuat jahat akan dibalas dengan hukuman yang setimpal
D. orang yang berbuat baik akan dibalas dengan pahala berlipat

14. Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fiil yang tiada senonoh.

Apakah pengajaran yang terdapat dalam rangkap 5 gurindam 12 fasal ketiga ....
A. kita hendaklah berhenti sebelum kenyang supaya tidak melakukan perbuatan negatif.
B. kita hendaklah berbudi bahasa agar disukai mayarakat
C. kita hendaklah menjaga kelakuan agar disukai ramai
D. kita hendaklah menjaga mulut agar tidak bergaduh

15. Berakit-rakit ke hulu
berenang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu
berseanang-senang kemudian

Teks di atas tergolong ....
A. gurindam
B. pantun
C. Syair
D. Puisi modern

16. Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjalan yang membawa rugi.

Apakah pengajaran yang terdapat dalam rangkap 7 gurindam 12 fasal ketiga ....
A. kita hendaklah menjaga perlakuan agar tidak pergi ke tempat yang berfaedah
B. kita hendaklah bijaksana dalam sesuatu perkara
C. kita hendaklah bersederhana agar tidak merana
D. kita hendaklah menjaga pertuturan agar tidak bergaduh

17. Buah duku buah durian
[...]
Senang hati dapat undian
Seperti mimpi di siang hari

Sampiran yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang dalam pantun tersebut adalah ....
A. Buah srikaya buah kenari
B. Buah kecapi buah rambutan
C. Buah pepaya buah duku
D. Buah manggis buah rambutan

18. Berakit-rakit ke hulu
berenang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu
bersenang-senang kemudian

Maksud pantun tersebut adalah ....
A. Jalani hidup seperti air mengalir
B. Belajar merupakan awal dari kesuksesan
C. Jalani hidup dengan instan
D. Sukses selalu didahului dengan kerja keras

19. Buku dibaca ilmu dicerna
Itulah tanda orang yang bisa
Meraih prestasi meraih cita
Untuk kita semua

Kesalahan syair tersebut adalah ....
A. baris keempat tidak sesuai syarat minimal suku kata
B. tidak ada bagian sampiran
C. tidak bersajak a-b-a-b
D. jumlah baris tidak sesuai

20. Di sekolah kamu mendapat ilmu
pancangkan tekad dan niatmu
Belajarlah dengan semangat dan tekun selelu
agar bahagia masa depanmu

Teks tersebut tergolong ....
A. Gurindam
B. Pantun
C. Syair
D. Puisi modern

21. Marilah kita tekun menabung
Agar hidup kita tersambung

Maksud isi gurindam tersebut adalah ....
A. Bila kita rajin menabung uang tabungan tersebut dapat digunakan untuk membantu orang lain
B. Rajinlah menabung agar kebutuhan hidup di masa yang akan datang dapat terpenuhi
C. Jika uang tidak ditabung, pinjamkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan.
D. Rajinlah menabung agar uang tidak terus menerus digunakan belanja.

22. Di sekolah kamu mendapat ilmu
pancangkan tekad dan niatmu
Belajarlah dengan semangat dan tekun selelu
agar bahagia masa depanmu

Isi teks tersebut berkaitan dengan ....
A. semangat mengejar cita-cita
B. semangat mengejar masa depan
C. semangat berkompetensi
D. semangat belajar

23. Hai muda kenali dirimu
Ialah bahtera tamsil hidupmu
Tiadalah berapa usang hidupmu
Ke alam abadi jua kekal hidupmu

Amanat yang terkandung dalam syair di atas adalah ....
A. Hidup manusia tidak abadi. Yang kekal nanti di akhirat.
B. Mumpung masih muda dan belum mati. Ada baiknya bekerja membuat perahu.
C. Sebelum mati kita harus bisa berkarya, minimal bisa membuat sebuah perahu.
D. Orang yang pekerjaannya menaiki bahtera bisa kekal hidup di akhirat.

24. Air surut memungut bayam
Sayur diisi ke dalam kantung
Jangan diikuti tabiat ayam
Bertelur sebiji riuh sekampung

Berdasarkan strukturnya, teks tersebut termasuk jenis ....
A. gurindam
B. karmina
C. pantun
D. syair

25. Tinggal seluruh hidup tersesat
Dalam tangan dan jari-jari ini
Kata-kata bersayap bisa menari
Kata-kata pejuang tak mau mati

Kutipan bait puisi tersebut menggambarkan suasana ....
A. gelisah
B. sepi
C. sedih
D. khusyuk

26. Baik bergalas baik tidak
Buli-buli bertali benang
Baik berbalas baik tidak
Asal budi sama dikenang

Maksud pantun tersebut adalah ....
A. kebaikan atau pun keburukan seseorang selalu dikenang
B. baik buruknya perbuatan seseorang dapat berpengaruh pada kenangan seseorang
C. setiap orang harus berbudi
D. dengan sesama harus selalu menebarkan kebaikan

27. Perhatikan pantun berikut!
1) Pohon jati pohon bambu
2) Tumbuh rimbun menjadi pagar
3) Menangis adik di depan ...
4) Melihat ibu pergi ke pasar.

Kata yang tepat untuk melengkapi pantun agar bersajak sama dengan larik pertama adalah ....
A. rumah
B. pagar
C. pintu
D. taman

28. Cahari olehmu akan sahabat
yang boleh dijadikan obat

Menurut strukturnya, teks tersebut berkategori sebagai ....
A. gurindam
B. syair
C. puisi
D. karmina

29. Jenis puisi berdasarkan waktunya dibedakan menjadi ....
A. syair, gurindam, dan pantun
B. puisi lama dan puisi modern
C. pantun dan syair
D. puisi lama dan syair

30. Inilah gerangan suatu madah
Mengarangkan syair terlalu indah
Membetuli jalan tempat berpindah
Di sanalah iktikad diperbetuli sudah

Dengan memperhatikan strukturnya, teks tersebut termasuk contoh ....
A. syair
B. karmina
C. pantun
D. gurindam

31. Berikut ini merupakan ciri-ciri puisi lama, kecuali ....
A. tidak terikat aturan baku
B. menggunakan bahasa kiasan
C. memiliki kepaduan bunyi
D. terikat pada aturan

32. Wahai muda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil hidupmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal hidupmu

Contoh kata yang memerlukan pemahaman lebih lanjut karena sudah jarang digunakan adalah ....
A. akhirat
B. jua
C. wahai
D. tamsil

33. Gurindam berasal dari negara ....
A. Indonesia
B. Persia
C. Malaysia
D. India

34. Wahai muda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil hidupmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal hidupmu

Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks itu adalah ....
A. kehidupan akan berakhir dengan kematian
B. kita harus punya bekal untuk kehidupan di akhirat
C. setiap orang akan mati
D. setiap yang muda akan menjadi tua

35. Kepaduan bunyi dalam puisi disebut dengan ....
A. sajak
B. intonasi
C. artikulasi
D. rima

36. Diriku lemah anggotaku layu
Rasakan cinta bertalu-talu
Kalau begini datangnya selalu
Tentulah Kakanda berpulang dahulu

Kalimat yang sesuai dengan bait puisi di atas adalah ....
A. dia rindu
B. segeralah datang
C. kakak sakit
D. pergilah segera

37. Berikut ini jenis pantun berdasarkan isinya, kecuali ....
A. agama, muda-mudi, sindiran, dan teka-teki
B. seloka, gurindam, syair, dan nasihat
C. nasihat, muda-mudi, agama, dan seloka
D. muda-mudi, teka-teki, gurindam, dan seloka

38. Diriku lemah anggotaku layu
Rasakan cinta bertalu-talu
Kalau begini datangnya selalu
Tentulah Kakanda berpulang dahulu

Bait puisi itu menyatakan ....
A. keputusasaan
B. ketakutan
C. penyesalan
D. kedukaan

39. Jika kamu selalu menunda
hilang sudah kesempatan berharga

Kutipan tersebut tergolong ....
A. gurindam
B. talibun
C. syair
D. pantun

40. Dengan ibu hendaklah hormat
Supaya badan dapat selamat

Kalimat yang sesuai dengan puisi tersebut adalah ....
A. menghormati ibu merupakan jalan keselamatan
B. kewajiban setiap anak untuk menghormati orang tuanya
C. kita harus menyelamatkan ibu
D. setiap orang tua harus dihormati

41. Jalan-jalan ke Banyumanik
Setelah lelah naik taksi
Sebagai warga yang baik
jangan sampai terjerat korupsi

Puisi rakyat di atas tergolongdalam jenis ....
A. seloka
B. pantun
C. talibun
D. gurindam

42. Dengan ibu jangan durhaka
Supaya Tuhan tidak murka

Isi puisi itu menyatakan bahwa ....
A. Tuhan tidak senang pada orang-orang yang menyakiti orang lain
B. kita harus berbakti pada ibu agar tidak dimurkai Tuhan
C. sikap durhaka itu tidak baik
D. setiap ibu mengharapkan anaknya taat pada Tuhan

43. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri pantun adalah ....
A. Baris ketiga dan keempat sebagai isi
B. Baris pertama dan kedua berupa sampiran
C. Bersajak a-b-a-b
D. Setiap baris terdiri atas empat bait

44. Setelah datang keesokan hari
Baginda berangkat diiringkan menteri
Setelah sampai di istana sendiri
Langsung masuk mendapatkan putri

Berdasarkan isi dan pola rimanya, puisi itu digolongkan ke dalam ....
A. gurindam
B. bidal
C. pantun
D. syair

45. Berikut ini persamaan antara pantun, gurindam dan syair ....
A. semuanya sudah punah
B. bertemakan haI yang Iucu
C. tidak diketahui pengarangnya
D. memiliki bait yang tak tentu jumIahya

46. Setelah datang keesokan hari
Baginda berangkat diiringkan menteri
Setelah sampai di istana sendiri
Langsung masuk mendapatkan putri

Puisi tersebut berisikan tentang ....
A. perjalanan seorang raja
B. cerita perang
C. kehidupan di istana
D. keluarga kerajaan

47. Air surut memungut bayam,
Sayur diisi ke dalam kantung;
Jangan diikuti tabiat ayam,
Bertelur sebiji riuh sekampung.

Baris yang mempunyai rima utuh adalah ....
A. baris ketiga dan keempat
B. baris pertama dan ketiga
C. baris pertama dan kedua
D. baris kedua dan keempat

48. Sungguh indah pintu dipahat
Burung puyuh di atas dahan
Kalau hidup hendak selamat
Taat selalu perintah Tuhan

Puisi di atas menjelaskan ....
A. kehidupan seseorang
B. pentingnya taat kepada Tuhan
C. kehidupan petani
D. cara memelihara puyuh

49. Jalan-jalan ke Banyumanik
Setelah lelah naik taksi
Sebagai warga yang baik
jangan sampai terjerat korupsi

Puisi rakyat di atas tergolongdalam jenis ....
A. seloka
B. pantun
C. talibun
D. gurindam

50. Terdiri dari 4 baris, dua baris pertama berupa sampiran, dua baris berikutnya berupa isi ....
A. Karmina
B. Gurindam
C. Syair
D. Pantun

51. Memiliki sajak a-b-a-b
Baris 1 dan 2 merupakan sampiran
Baris 3 dan 4 merupakan isi
Setiap bait terdiri dari 4 baris

Merupakan ciri-ciri dari ....
A. Pantun
B. Puisi
C. Syair
D. Gurindam

52. Terdiri dari dua larik dan berima akhir a-a ....
A. Seloka
B. Gurindam
C. Syair
D. Pantun

53. Ciri khusus gurindam adalah ....
A. Terdiri dari dua bait dalam satu baris
B. Terdapat sampiran dan isi
C. Bersajak a-b-a-b
D. Terdiri dari dua baris dalam satu bait

54. Berbaktilah kamu pada ibumu
Niscahya surga akan bertemu
A. Pantun
B. Seloka
C. Syair
D. Gurindam

55. Rima akhir berpola a-a
Adalah ciri dari ....
A. Mantra
B. Puisi
C. Gurindam
D. Pantun

56. Wahai muda kenali dirimu
ialah perahu tamsil tubuhmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal diammu

Kata perahu pada syair di atas merupakan kiasan dari ....
A. cobaan hidup
B. kendaraan
C. kehidupan
D. pegangan hidup

57. Termasuk jenis puisi rakyat yaitu puisi tradisional Jawa disebut ....
A. Gurindam
B. Tembang Kinanti
C. Pantun
D. Mantra

58. Barang siapa meninggalkan sembahyang
Seperti rumah tiada bertiang

Pesan terkandung dalam gurindam tersebut adalah ....
A. kita hendaknya tidak meninggalkan sembahyang karena sembahyang adalah tiang agama
B. rumah yang tiada bertiang akan roboh jika terkena angin
C. kita hendaknya memiliki rumah
D. jika membuat rumah hendaknya diberi tiang yang kuat

59. Sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional dikenal dengan ....
A. Fiksi
B. Pantun
C. Tembang Kinanti
D. Puisi Rakyat

60. Berderak-derak sangkutan dacing,
Bagaikan putus diimpit lumpang.
Bergerak-gerak kumis kucing,
Melihat tikus bawa senapan

Berdasarkan jenisnya pantun di atas termasuk pantun ....
A. Nasihat
B. Percintaan
C. Jenaka
D. Teka-teki